(Nationale Federatie der Doctors en Licentiaten in de Kinesitherapie, 1993 – 1995)

 

In de Manuele Therapie gebruikt de therapeut per definitie zijn handen om de patiënt te onderzoeken én te behandelen.
Er wordt gezocht naar bewegingsbeperkingen die aan de basis kunnen liggen van uw klachten.
Het is een wetenschappelijk onderbouwde specialisatie binnen de kinesitherapie waarbij de therapeut gebruik maakt van mobiliserende en manipulatieve technieken om deze mobiliteitsbeperkingen te normaliseren.